• 2016
 • 2016
 • OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ POD HASŁEM: „CZYTANIE KSIĄŻEK – TO NAJPIĘKNIEJSZA ZABAWA”


  2018-10-02 12:00:48
  Ilość wyświetleń: 319

  W ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania - 28.10.2018r we współpracy ze świetlicą ,w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie z uczniami kl. I i kl. II ,zorganizowane przez nauczycieli bibliotekarzy Iwonę Kuban i Beatę Konarską.

  » więcej
 • Egzamin gimnazjalny 2018 / 2019


  2018-09-17 12:42:36
  Ilość wyświetleń: 381

  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie
  szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu
  ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019

  » więcej
 • Nowy projekt Erasmus Plus. Regulamin.


  2018-09-14 19:39:46
  Ilość wyświetleń: 310

  ZPO w Piekoszowie rozpoczyna realizację zaplanowanego na lata 2018-2020 międzynarodowego projektu edukacyjnego Erasmus+

  pt. 'European Digital Classroom+”.

  Współpraca dotyczy pięciu szkół partnerskich z Polski, Estonii, Włoch, Grecji i Portugalii.

  » więcej
 • Wolontariat - warto pomagać


  2018-09-02 16:23:36
  Ilość wyświetleń: 433

  Dnia 14.06.2018r na uroczystej gali w Pałacyku Zielińskich w Kielcach podsumowano kampanię ogólnopolską „Pola Nadziei”. Celem akcji było szerzenie idei hospicyjnej, uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby innych, edukacja na temat osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz zbieranie funduszy na prowadzenie opieki hospicyjnej.

  » więcej
 • INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019


  2018-08-29 15:56:06
  Ilość wyświetleń: 440

  3 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2018/2019

  » więcej
 • „TYDZIEŃ DLA ZDROWIA” – SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI


  2018-07-24 09:23:36
  Ilość wyświetleń: 344

  W dniach 21 – 29 maja 2018 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie realizowano akcję szkolną „Tydzień dla zdrowia”, pod hasłem „Trzymaj formę!”. Akcję koordynowały: p. Małgorzata Pietrzykowska, p. Ewa Zaród, p. Elżbieta Sikora, p. Edyta Sochanowska. W działania dotyczące Tygodnia dla zdrowia zaangażowali się również: p. Renata Podstawka, p. Joanna Jarząbek, p. Monika Kowal, p. Zenon Kobiec, p. Maria Wiech, p. Anna Prusaczyk, p. Małgorzata Osińska - Wijas, p. Grażyna Piotrowska, p. Katarzyna Gadawska, p. Ewa Szczepańska.

  » więcej
 • LAUREACI TURNIEJÓW ŚWIETLICOWYCH


  2018-07-24 08:58:51
  Ilość wyświetleń: 316

  W miesiącach od marca do maja 2018 r. w świetlicy szkolnej gimnazjum, podczas długich przerw lekcyjnych odbywały się niemal codziennie: II ŚWIETLICOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO ORAZ II ŚWIETLICOWY TURNIEJ PIŁKARZYKÓW STOŁOWYCH.

  » więcej
 • PODSUMOWANIE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH


  2018-06-28 09:14:58
  Ilość wyświetleń: 453

  Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Zakres tematyczny może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. Udział w realizacji projektu jest obowiązkowy dla uczniów gimnazjum i odnotowany zostaje na świadectwie ukończenia szkoły

  » więcej
 • KONKURS LITERACKI PT.„List do Mamy”


  2018-06-28 09:08:10
  Ilość wyświetleń: 292

  W maju, tuż przed Dniem Matki wychowawcy świetlicy gimnazjum, przy współpracy nauczycieli j. polskiego zorganizowali konkurs literacki dla klas VII, polegający na napisaniu listu do mamy. Celem konkursu było głównie pielęgnowanie uczuć do najbliższej osoby i podkreślenie wartości rodzinnych.

  » więcej