150 x Żeromski Sztafeta Literacka

Harmonogram działań realizowanych przez ZPO Piekoszów:

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

Nazwa/Tytuł przedsięwzięcia

Planowany termin realizacji (data)

Aneta Sornat

Karolina Zapała – Ząbek

Iwona Kuban

1. Konkurs recytatorski prozy S. Żeromskiego

2.Konkurs plastyczny – przygotowanie plakatu ilustrującego wybrany cytat z prozy Stefana Żeromskiego.

3.Rajd: „Śladami S. Żeromskiego”.

4.  Głośne czytanie prozy S. Żeromskiego – wieczorki literackie

5.Konkurs multimedialny pt. „Życie i twórczość S. Żeromskiego”.

6.Konkurs fotograficzny pod hasłem: „Wierna rzeka”.

7.Wycieczki do Muzeum Lat Szkolnych Stefna Żeromskiego

Maj 2014r.

Październik 2014r.

Październik

Październik

Maj 2014r.

Grudzień 2014r.

I semestr roku szkolnego 2014/2015