Grono Pedagogiczne

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie
dr Krzysztof Stępniewski

Wicedyrektorzy Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie
mgr Marzena Zbroszczyk
mgr Barbara Karyś
Poniżej prezentujemy listę nauczycieli uczących w naszej szkole:

język polski Alicja Brelska
Król Jadwiga
Podgórska Irena
Rzepa Małgorzata wychowawca 3a
język angielski Kmiecik Anna wychowawca 4d
Laskowska Jolanta wychowawca 4a
Sarbian Małgorzata
język niemiecki Haczkiewicz Monika
Janowska - Pisarczyk Joanna wychowawca 1d
język rosyjski Król Jadwiga
matematyka Osińska - Wijas Małgorzata wychowawca 1c
Piotrowska Grażyna
Wrona Grażyna wychowawca 2b
historia Leśniak Mirosław wychowawca 2a
Zapała-Ząbek Karolina wychowawca 3b
biologia Szczepańska Ewa wychowawca 3d
geografia Aneta Brecławska-Wójcik
dr Ewa Wydra
fizyka Sarbian Paweł
chemia Brożek Halina wychowawca 3b
zajęcia techniczne Kobiec Zenon wychowawca 5c
Kwiecień Adam wychowawca 3a
informatyka Drogosz Barbara
Kwiecień Adam wychowawca 3a
zajęcia artystyczne Janowska - Pisarczyk Joanna wychowawca 1d
Kobiec Zenon wychowawca 5c
Wiech Maria
religia ks. Michał Haśnik
ks. Szymon Usarz
Miśkiewicz Agnieszka wychowawca 2d
bibilioteka Kuban Iwona
pedagog Sikora Elżbieta
wychowawca świetlicy Pietrzykowska Małgorzata kierownik świetlicy
Zaród Ewa
wychowanie fizyczne Haczkiewicz Jarosław
Opara Grzegorz
Pawłowska Dorota
Śladkowski Marcin
Zajkowski Jacek wychowawca 3c
wdżwr Lis Katarzyna
wos Ziental Beata
muzyka Wiech Maria
edukacja dla bezp. Zajkowski Jacek wychowawca 3c