Nowe technologie w nauczaniu – kreatywna szkoła w Piekoszowie

Od 1 września do 31 grudnia 2016 roku Szkoła w Piekoszowie   realizuje  projekt zatytułowany „Nowe technologie w nauczaniu – kreatywna szkoła w Piekoszowie”. Dofinansowanie projektu zaplanowanego na 16 miesięcy umożliwi 6 nauczycielom różnych przedmiotów udział w szkoleniu zorganizowanym przez centrum szkoleniowe „Executive Training Institute”  na Malcie. Środki pozyskano z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Główne cele projektu, to m.in:

- Pozyskanie nowych, innowacyjnych metod i narzędzi pracy z uczniem

- prowadzenie szkolnego bloga i praca metodą projektu z wykorzystaniem poznanych narzędzi

- Udoskonalenie jakości pracy placówki i  poprawa wyników nauczania

- Kształcenie kadry w wymiarze europejskim

- Umożliwienie mobilności kadry

- Usprawnienie współpracy pomiędzy nauczycielami w szkole, udoskonalenie   i poszerzenie oferty edukacyjnej

- Zmniejszenie zagrożenia wypaleniem zawodowym

- Poprawa jakości nauczania i uczenia się przez uczestnictwo w szkoleniach na temat nowoczesnego i innowacyjnego edukowania, zakładającego współpracę   z profesjonalnymi instytucjami,  a także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii   i mobilności nauczycieli

- Podniesienie kompetencji kadry w zakresie języków obcych.

Blog informacyjny projektu