Biblioteka i czytelnia multimedialana

Biblioteka szkolna - liczy sobie ok. 13 tys. zbiorów. Pracują w niej p. Beata Konarska (szkoła podstawowa) i p. Iwona Kuban (gimnazjum).

Czas pracy biblioteki w bieżącym roku szkolnym przedstawia się następują…co:

PONIEDZIAŁEK 8.00 - 15.00

WTOREK 8.00 - 15.00

ŚRODA 8.00 - 15.00

CZWARTEK 8.00 - 14.00

PIĄTEK 8.00 - 13.00

Biblioteka szkolna gromadzi, klasyfikuje i udostępnia zbiory. Podstawowym zadaniem biblioteki jest zachęcanie uczniów do korzystania z księgozbioru i czytelni multimedialnej. Nauczyciel - bibliotekarz wypożycza uczniom i nauczycielom książki, rejestruje i klasyfikuje nowo zakupione pozycje. Dysponuje wiedzą bibliotekarską…, pedagogiczną…, psychologiczna…, predyspozycjami osobistymi. Organizuje dla uczniów środowisko wychowawcze, w którym będą… mogli realizować swoje cele, zaspokoić potrzeby kulturalno - czytelnicze, znaleźć spokój i akceptację.

Biblioteka zobowią…zana jest do popularyzacji kultury słowa wśród dzieci i młodzieży. W zwią…zku z tym na terenie naszej biblioteki i nie tylko organizowane są różne imprezy artystyczno - literackie oraz spotkania z interesującymi osobami. Do najczęściej podejmowanych inicjatyw należą…:

  • konkursy: literackie, czytelnicze, ortograficzne, recytatorskie,
  • pasowanie uczniów klas I na czytelnika,
  • spotkania literackie z przedszkolakami w ramach ogólnopolskiej kampanii - społecznej: "Cała Polska czyta dzieciom",
  • wycieczki do Biblioteki Pedagogicznej w Kielcach,
  • wycieczki do Biblioteki Publicznej w Piekoszowie,
  • organizowanie imprezy walentynkowej ( w tym poczta walentynkowa),
  • Konkurs Prozy Stefana Żeromskiego - patrona szkoły,
  • przygotowywanie uroczystości szkolnych i przedstawień poprzez czynny udział w Kole Teatralnym GNAT oraz Kole Przyjaciół Biblioteki (p. Iwona Kuban).

Biblioteka posiada 2 pomieszczenia. W jednym udostępniony jest księgozbiór, w drugim zlokalizowane Centrum Multimedialne. We wrześniu, 2006 r. biblioteka otrzymała osiem komputerów z Europejskiego Funduszu Społecznego i stała się "małym centrum informacji". Komputery są dla uczniów i nauczycieli ważnym źródłem wiedzy i rozrywki. Bibliotekarz prowadzi zajęcia przy komputerach, pomaga w korzystaniu z oprogramowania multimedialnego, wyszukuje i selekcjonuje informacje z Internetu, potrzebne do peźniejszego przygotowania się na zajęcia