Terminarz spotkań z rodzicamiDZIEŃ OTWARTY - umożliwia spotkanie rodziców ze wszytskimi nauczycielami i dyrekcją gimnazjum.


Spotkania z Rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

I OKRES

21 IX 2017r. (czwartek) – spotkanie z wychowawcami, wybór do Rady Rodziców, zebranie ogólne Szkolnej Rady Rodziców.
26 X 2017r. (czwartek)
22 XI 2017r. (środa)
13 XII 2017r. (środa)
01 II 2018r. (czwartek)

II OKRES

22 III 2018r. (czwartek)
19 IV 2018r. (czwartek)
24 V 2018r. (czwartek)

Dyrekcja ZPO Gimnazjum nr 1 w Piekoszowie zastrzega sobie możliwość zmian w/w terminów jeżeli zaistnieją ważne, obiektywne przyczyny.