Poznajemy świat

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Poznajmy świat”, który ma na celu zwiększenie efektywności kształcenia poprzez wdrożenie Gimnazjalnego Innowacyjnego Programu Nauczania w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych (zajęć komputerowych).

Podstawowe informacje o projekcie:

 1. Konkurs na projekt został rozpisany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji;
 2. Projekt jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Kapitał Ludzki);
 3. W projekcie bierze udział 20 gimnazjów z terenu województwa świętokrzyskiego; ponad 120 nauczycieli przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia, biologia, chemia i informatyka oraz ponad 800 uczniów;
 4. Projekt jest realizowany od 01.10.2012 do 30.09.2015;
 5. Zajęcia realizowane w oparciu o Innowacyjny Program Nauczania odbywają się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w gimnazjum;
 6. Celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia w ramach III etatu edukacyjnego w zakresie przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia, biologia, chemia, informatyka w 20 gimnazjach z województwa świętokrzyskiego poprzez opracowanie i upowszechnienie 7 innowacyjnych programów nauczania;
 7. Powyższe cele są realizowane poprzez:
  - udział nauczycieli w cyklu szkoleń mających na celu przygotowanie ich do prowadzenia zajęć w formie interdyscyplinarnego nauczania treści programowych z przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia, biologa, chemia, informatyka w oparciu o gimnazjalny innowacyjny program nauczania (GIPN), w tym z wykorzystaniem metody projektów, przewodniego tekstu i TIK oraz szkolenia z zakresu obsługi zakupionego w projekcie sprzętu do prowadzenia w/w zajęć;
   - opracowanie i wdrożenie gimnazjalnego innowacyjnego programu nauczania (GIPN) dla przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia, biologia, chemia, informatyka dla całego toku kształcenia gimnazjum (klasy I-III).
 8. Dla potrzeb projektu dla każdego gimnazjum został zakupiony niezbędny sprzęt i oprzyrządowanie do prowadzenia zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych (informatycznych)