FRSE

ZPO w Piekoszowie beneficjentem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie został w grudniu 2015r.  beneficjentem projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

PO WER 2014-2020 to następca kończącego się Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dzięki umowie podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji  nasza placówka zrealizuje w  roku szkolnym 2015/2016 projekt  pt. „Wyższe kompetencje z języka angielskiego dla nauczycieli Gimnazjum nr 1 w Piekoszowie” , dofinansowany w kwocie 9705 Euro.

Projekt zaplanowany w europejskiej współpracy z International Project Centre Exeter -  podnosząc kompetencje nauczycieli przyczyni się w sposób bezpośredni i pośredni do podniesienia jakości pracy placówki. Atrakcyjne i nowoczesne metody pracy wprowadzone przez nauczycieli , którzy odbędą szkolenie językowe i kulturowe w Wielkiej Brytanii, przełożą się na poprawę wyników w zakresie umiejętności uczniów.

Kompetencje i doświadczenia nabyte przez pracowników uczestniczących w kursie IPC Exeter  przyczynią się także do zwiększenia europejskiego wymiaru pracy szkoły w ramach jej strategii rozwoju w przyszłości. Program kursu IPC Exeter oferuje doskonałą okazję do praktykowania komunikacji i nawiązywania współpracy na szczeblu międzynarodowym. Organizatorzy kursu szkolą nauczycieli od wielu lat i zdobyli duże doświadczenie w tworzeniu i wspieraniu wymiaru europejskiego w edukacji. Szkolenia  pomagają uczestnikom w znalezieniu partnerów do współpracy w przyszłości w programie Erasmus + czy eTwinning.

Główne tematy, jakie porusza projekt to:

-Nauczanie i uczenie się języków obcych,

-Pedagogika i dydaktyka,

-Edukacja międzykulturowa i międzypokoleniowa oraz uczenie się przez całe życie.

Link do bloga