O szkole

Gimnazjum nr 1 w Piekoszowie powstało w konsekwencji reformy oświaty. Swą… działalność edukacyjną… rozpoczęło 1 września 1999 r. W sześciu oddziałach naukę podjęło 167 uczniów z terenu Piekoszowa oraz dojeżdżających z okolicznych miejscowości, takich jak: Lesica, Zają…czków, Miedzianka, Skałka, Rykoszyn, Bławatków, Gałęzice, Lasek, Jeżynów, Łosienek, Łubno, Łosień, Wincentów, Łaziska, Podzamcze. Funkcję dyrektora pełnił p. Jacek Staromłyński, a Grono Pedagogiczne składało się z 18 osób (dzisiaj niespełna 45). W roku szkolnym 2000/2001 p. Małgorzata Rzepa objęła funkcję wicedyrektora szkoły.

21 maja 2002 r. Gimnazjum otrzymało swój sztandar, a dzień później odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Stefana Żeromskiego.

Na początku roku szkolnego 2002/2003 Gimnazjum, wraz ze Szkołą… Podstawową i Przedszkolem weszło w skład Zespołu Placówek Oświatowych. Każda z nich zachowała odrębną tradycję, imię i siedzibę. W tym samym roku p. Mirosław Leśniak został powołany na Dyrektora ZPO w Piekoszowie. Dyrektorem ds. Gimnazjum została p. Barbara Karyś.

W I półroczu roku szkolnego 2007/2008, funkcję Wicedyrektora, w zastępstwie za p. Karyś objął p. Jacek Zajkowski.

W roku szkolnym 2012/2013 p. dr Ewa Słomka została powołana na Dyrektora ZPO w Piekoszowie. Wicedyrektorem ZPO w Piekoszowie została p. Beata Ziental.

21 maja 2010 r. w Gimnazjum w Piekoszowie miała miejsce bardzo ważna uroczystość, a mianowicie 10-lecie działalności edukacyjnej i wychowawczej szkoły. Uroczystą akademię uświetniła obecność zaproszonych gości, m.in. władz gminnych, kuratoryjnych, kościelnych, Dyrekcji szkoły, Grona Pedagogicznego, sponsorów uroczystości, rodziców i uczniów. Młodzieź zaprezentowała montaż słowno – muzyczny poświęony osobie patrona i historii szkoły. Spotkanie to było okazją… do podsumowania dziesięciu lat owocnej pracy nad kształtowaniem młodych umysłów gminy Piekoszów.

Przez ten czas nasi uczniowie zajmowali czołowe miejsca w konkursach (gminnych, powiatowych, wojewódzkich), byli laureatami olimpiad przedmiotowych, odnosili sukcesy w dziedzinie sportu. To nie zmieniło się do dnia dzisiejszego. Młodzież rozwija swe zainteresowania i pasje. Organizowane są… wycieczki, rajdy, spotkania z ciekawymi ludźmi. Gimnazjaliści chętnie uczestniczą… we wszelkich akcjach charytatywnych na terenie szkoły (Wielka Orkiestra Świą…tecznej Pomocy, Góra Grosza, zbiórki żywności i środków czystości dla potrzebują…cych, itp.). Szkoła zachęca do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań. Od roku szkolnego 2005/2006 cyklicznie wybieramy gimnazjalistę przynoszącego zaszczyt swojej klasie i szkole. Po raz pierwszy Uczniem Roku został Tomasz Malarczyk, a w kolejnych latach: Przemysław Białacki, Paweł Snoch, Aleksandra Broźek, Rafał Kumański, Magdalena Dą…bek i Karolina Aksamit.

Obecnie Gimnazjum w Piekoszowie liczy 320 uczniów, zgrupowanych w 13 oddziałach. Opiekę pedagogiczną… nad nimi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna w liczbie niespełna 45 nauczycieli różnych specjalności. Szkoła moźe pochwalić się bogatą… ofertą…, zarówno jeśli chodzi o warunki lokalowe, jak i dydaktyczno – wychowawcze.

Czas spędzony w naszym gimnazjum to niezapomniane chwile w życiu każdego ucznia.