PODSUMOWANIE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

Dnia 30 maja 2018r. w świetlicy szkolnej odbyło się podsumowanie projektów edukacyjnych, realizowanych w bieżącym roku szkolnym, w drugich klasach gimnazjum.

Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem  różnorodnych metod. Zakres tematyczny może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. Udział w realizacji projektu jest obowiązkowy dla uczniów gimnazjum i odnotowany zostaje na świadectwie ukończenia szkoły. Realizowany jest przez zespół uczniów, pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

a) wybranie tematu;

b) określenie celów  i zaplanowanie etapów realizacji;

c) wykonanie zaplanowanych działań;  

d) publiczne  przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie, wraz z nauczycielami realizowali następujące tematy projektów edukacyjnych:

 1. „Matematyka jest wszędzie - projektowanie ogrodu”, opiekun: p. Małgorzata Osińska – Wijas;

 

 1. „Po co mi ta cała matematyka?”, opiekun: p. Grażyna Piotrowska;

 

 1. „Obraz  rodziny  w  tekstach kultury”, opiekun: p. Jadwiga Król;

 

 1. „Najpopularniejsze sportowe gry zespołowe”, opiekun: p. Jacek Zajkowski;

 

 1. „Zanieczyszczenia wód”, opiekun: p. Halina Brożek;

 

 1. „Czy  warto inwestować w  źródło energii odnawialnej i nowe technologie?”, opiekun:   p. Paweł Sarbian;

 

 1. „Sztuka recyklingu”, opiekun: p. Joanna Janowska – Pisarczyk;

 

 1. „Światło, perspektywa i kompozycja w fotografii”, opiekun: p. Joanna Janowska – Pisarczyk;

 

 1. „Moje  pasje  i  zainteresowania”, opiekun: p. Joanna Janowska – Pisarczyk;

 

 1. „Obraz  rodziny  w  tekstach kultury”, opiekun: p. A. Brelska;

 

 1. „Zabawy ruchowe naszych przodków, czyli jak wyglądało życie bez komputera?”, opiekun: p. Małgorzata Pietrzykowska.

 

Poszczególne grupy prezentowały etapy swych działań najczęściej w formie prezentacji multimedialnej. Pojawiła się również wystawa prac fotograficznych, makieta, rzeźba. Prezentacjom przyglądał się pan dyrektor Krzysztof Stępniewski, który na zakończenie, wraz z panią dyrektor Marzeną Zbroszczyk podsumował spotkanie oraz podziękował uczniom i nauczycielom za zaangażowanie w realizację projektów edukacyjnych.

 

 

ORGANIZATORZY PODSUMOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH:

Małgorzata Pietrzykowska

Ewa Zaród