Wolontariat - warto pomagać

Dnia 14.06.2018r na uroczystej gali w Pałacyku Zielińskich w Kielcach podsumowano kampanię ogólnopolską „Pola Nadziei”. Celem akcji było szerzenie idei hospicyjnej, uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby innych, edukacja na temat osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz zbieranie funduszy na prowadzenie opieki hospicyjnej.

            Podczas akcji Pola Nadziei wolontariusze naszej szkoły włączyli się 

w prowadzone kwesty oraz imprezy okolicznościowe, wzięli udział w zajęciach edukacyjnych oraz w konkursach.

Dyplom uznania za czynne włączenie się i współorganizację akcji POLA NADZIEI 2017/2018 otrzymała nasza szkoła: Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie.

Uczennice klasy III d gimnazjum: Milena Ciosek oraz Julia Karyś wzięły udział

w konkursie multimedialnym. Wolontariuszki przedstawiły za pomocą filmu interpretację hasła „ Serce na dłoni” i zdobyły II miejsce.

Opiekunem pracy  konkursowej dziewcząt była Pani Monika Haczkiewicz.

 Organizatorzy gali ufundowali dla wolontariuszy nagrody i dyplomy.

 Jest to ogromne wyróżnienie z uwagi na dużą konkurencję wśród okolicznych szkół.