• 2016
 • 2016
 • Regulamin szkolnego konkursu plastycznego dla klas IV-VIII pod hasłem: „ Moja mała Ojczyzna”.


  2018-10-10 10:08:14
  Ilość wyświetleń: 101

  Organizatorem konkursu są nauczyciele- wychowawcy świetlicy szkolnej.
  Konkurs jest organizowany w związku ze zbliżającym się 11 listopada- Świętem Niepodległości, obchodzonym w roku jubileuszowym- stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Jego głównym przesłaniem jest propagowanie postawy patriotycznej poprzez ukazanie przywiązania do swojego miejsca zamieszkania i wyrażenie płynącej z tego dumy za pomocą środków plastycznych.

  » więcej
 • Wolontariat - warto pomagać


  2018-10-07 19:07:32
  Ilość wyświetleń: 217

  Dnia 03.10.2018r nasi wolontariusze wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej z Micigozdu wyjechali do Jeżynowa. Tam w formie zajęć warsztatowych realizowali zadania wynikające z projektu: Skrzynka Miłosierdzia. Opiekunowie Koła Wolontariatu: pani Agnieszka Miśkiewicz i pani Monika Haczkiewicz przedstawiły

  » więcej
 • OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ POD HASŁEM: „CZYTANIE KSIĄŻEK – TO NAJPIĘKNIEJSZA ZABAWA”


  2018-10-02 12:00:48
  Ilość wyświetleń: 110

  W ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania - 28.10.2018r we współpracy ze świetlicą ,w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie z uczniami kl. I i kl. II ,zorganizowane przez nauczycieli bibliotekarzy Iwonę Kuban i Beatę Konarską.

  » więcej
 • Egzamin gimnazjalny 2018 / 2019


  2018-09-17 12:42:36
  Ilość wyświetleń: 205

  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie
  szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu
  ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019

  » więcej
 • Nowy projekt Erasmus Plus. Regulamin.


  2018-09-14 19:39:46
  Ilość wyświetleń: 130

  ZPO w Piekoszowie rozpoczyna realizację zaplanowanego na lata 2018-2020 międzynarodowego projektu edukacyjnego Erasmus+

  pt. 'European Digital Classroom+”.

  Współpraca dotyczy pięciu szkół partnerskich z Polski, Estonii, Włoch, Grecji i Portugalii.

  » więcej
 • Wolontariat - warto pomagać


  2018-09-02 16:23:36
  Ilość wyświetleń: 171

  Dnia 14.06.2018r na uroczystej gali w Pałacyku Zielińskich w Kielcach podsumowano kampanię ogólnopolską „Pola Nadziei”. Celem akcji było szerzenie idei hospicyjnej, uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby innych, edukacja na temat osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz zbieranie funduszy na prowadzenie opieki hospicyjnej.

  » więcej
 • INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019


  2018-08-29 15:56:06
  Ilość wyświetleń: 238

  3 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2018/2019

  » więcej
 • „TYDZIEŃ DLA ZDROWIA” – SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI


  2018-07-24 09:23:36
  Ilość wyświetleń: 138

  W dniach 21 – 29 maja 2018 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie realizowano akcję szkolną „Tydzień dla zdrowia”, pod hasłem „Trzymaj formę!”. Akcję koordynowały: p. Małgorzata Pietrzykowska, p. Ewa Zaród, p. Elżbieta Sikora, p. Edyta Sochanowska. W działania dotyczące Tygodnia dla zdrowia zaangażowali się również: p. Renata Podstawka, p. Joanna Jarząbek, p. Monika Kowal, p. Zenon Kobiec, p. Maria Wiech, p. Anna Prusaczyk, p. Małgorzata Osińska - Wijas, p. Grażyna Piotrowska, p. Katarzyna Gadawska, p. Ewa Szczepańska.

  » więcej
 • LAUREACI TURNIEJÓW ŚWIETLICOWYCH


  2018-07-24 08:58:51
  Ilość wyświetleń: 133

  W miesiącach od marca do maja 2018 r. w świetlicy szkolnej gimnazjum, podczas długich przerw lekcyjnych odbywały się niemal codziennie: II ŚWIETLICOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO ORAZ II ŚWIETLICOWY TURNIEJ PIŁKARZYKÓW STOŁOWYCH.

  » więcej