Wolontariat - warto pomagać

Dnia 03.10.2018r nasi wolontariusze wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej z Micigozdu wyjechali do Jeżynowa. Tam w formie zajęć warsztatowych realizowali zadania wynikające z projektu: Skrzynka Miłosierdzia. Opiekunowie Koła Wolontariatu: pani Agnieszka Miśkiewicz i pani Monika Haczkiewicz przedstawiły propozycję zadań na bieżący rok szkolny. W tym roku zajmiemy się pracami na rzecz bezdomnych oraz podejmiemy wyzwanie: Wolontariat dla Niepodległej.  Monika Rzepa uczennica klasy gimnazjalnej 3c wygłosiła wykład na temat idei wolontariatu. Dla aktywnych, którzy wzięli udział w konkursach zostały rozdane nagrody. Taka integracja uczniowska przy wspólnym grillowaniu podobała się  wszystkim.