Regulamin szkolnego konkursu plastycznego dla klas IV-VIII pod hasłem: „ Moja mała Ojczyzna”.

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego dla klas IV-VIII pod hasłem „ Moja mała Ojczyzna”.

Organizatorem  konkursu są nauczyciele- wychowawcy świetlicy szkolnej.

Konkurs jest organizowany w związku ze zbliżającym się 11 listopada- Świętem Niepodległości, obchodzonym w roku jubileuszowym- stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Jego głównym przesłaniem jest propagowanie postawy patriotycznej poprzez ukazanie przywiązania  do swojego miejsca zamieszkania i wyrażenie płynącej z tego dumy za pomocą środków plastycznych.                                                                                         

Cele konkursu:

 • Uwrażliwienie na piękno i oryginalność środowiska lokalnego.
 • Kształtowanie tożsamości regionalnej i pobudzenie zainteresowania własnym środowiskiem.
 • Ocalenie od zapomnienia miejsc charakterystycznych dla regionu.
 • Ukazanie wartości tkwiących w najbliższym otoczeniu.
 • Popularyzowanie wiedzy na temat historii, kultury i środowiska przyrodniczego.
 • Rozwijanie możliwości twórczych dzieci oraz umiejętności wypowiadania się poprzez działanie plastyczne.
 • Pobudzenie wyobraźni plastycznej, kreatywności.
 • Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, która prezentuje piękno swojego miejsca zamieszkania lub najbliższej okolicy,                            również miejsc charakterystycznych dla regionu, przedstawienie jego walorów historycznych, turystycznych i kulturowych.

Warunki uczestnictwa:

 • Prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie w formie płaskiej, w formacie A4 lub A3 na kartce z bloku technicznego,                                                z wykorzystaniem dowolnych technik plastycznej ekspresji  (z wykluczeniem materiałów nietrwałych).   
 • Pracę należy podpisać na odwrocie (informacja powinna zawierać: imię, nazwisko, klasę).
 • Prace należy składać u wychowawców świetlicy szkolnej do dnia 31 października 2018 r. (środa).

Prace zostaną ocenione przez jury  według następujących kryteriów:

 • samodzielność wykonania,
 • zgodność z tematem,
 • indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,
 • poprawność pod względem kompozycji i operowania danymi technikami plastycznymi.

Zapraszamy do udziału w konkursie.