Czytelnicy biblioteki szkolnej z wizytą w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej.

Z okazji 20 – lecia powstania województwa świętokrzyskiego, w dniu 25.10 2018r. ,
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach odbyło się spotkanie pod hasłem: „Wybitne postacie Ziemi Świętokrzyskiej” – Wincenty Kućma.
  Na , które zostali zaproszeni uczniowie i nauczyciele ze szkół kieleckich i województwa świętokrzyskiego. Na spotkaniu została przybliżona postać artysty, który urodził się 25.05.1935r. w Zbelutce na ziemi kieleckiej. Jest on twórcą wielu realizacji monumentalnych, rzeźbiarskich i sakralnych. Prace profesora znajdują się w muzeach i kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą. Uczniowie z naszej szkoły: Monika Rzepa, Grzegorz Huk, Igor Podsiadły pod opieką nauczycieli: Beaty Konarskiej i Iwony Kuban, wzięli udział w konkursie poświęconym Wincentemu Kućmie. Otrzymali pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody.

Spotkanie uświetniła wystawa poświęcona wybitnemu artyście