„TYDZIEŃ DLA ZDROWIA” – SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

„TYDZIEŃ DLA ZDROWIA” – SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

W  dniach 21 – 29 maja 2018 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie realizowano  akcję szkolną  „Tydzień dla zdrowia”, pod hasłem „Trzymaj formę!. Akcję koordynowały: p. Małgorzata Pietrzykowska, p. Ewa Zaród, p. Elżbieta Sikora,   p. Edyta Sochanowska.  W działania dotyczące Tygodnia dla zdrowia zaangażowali się również: p. Renata Podstawka, p. Joanna Jarząbek, p. Monika Kowal, p. Zenon Kobiec, p. Maria Wiech, p. Anna Prusaczyk, p. Małgorzata Osińska - Wijas, p. Grażyna Piotrowska, p. Katarzyna Gadawska, p. Ewa Szczepańska.

Celem głównym przedsięwzięcia było promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów poprzez trwałą zmianę nawyków żywieniowych oraz zachęcanie do aktywności fizycznej. Wszelkie działania skierowane były do uczniów, nauczycieli, rodziców.  Podczas zajęć świetlicowych, godzin wychowawczych, na lekcjach przedmiotowych uczniowie zdobywali teoretyczną i praktyczną wiedzę o zdrowiu, sposobach jego ochrony, kształtowali nawyki racjonalnego żywienia, wdrażani byli do dbałości o sprawność fizyczną  i kondycję swojego ciała. Odbyły się liczne konkursy, „aktywne przerwy”, miała miejsce nauka udzielania pierwszej pomocy i inscenizacja o zdrowiu w młodszych klasach, zorganizowano spotkania  z osobami, które dzieliły się cennymi informacjami i doświadczeniem w dziedzinie zdrowia. Wszelkie działania zaplanowanie zostały wcześniej w programie akcji, który pojawił się na stronie internetowej szkoły oraz korytarzu szkolnym.

Wśród najważniejszych zadań, które udało się zrealizować w trakcie trwania akcji należy wymienić:

1. Cykl zajęć świetlicowych realizowanych w ramach programu „Trzymaj formę”, dotyczących zasad zdrowego odżywiania i aktywności ruchowej: 21 – 29.05. Organizacja: p. Małgorzata Pietrzykowska, p. Ewa Zaród.

2. Wizualizacja materiałów  edukacyjnych w świetlicy i na korytarzu szkolnym na temat zdrowego odżywiania: Talerz zdrowia, Zasady zdrowego żywienia,  10 przykazań zdrowotnych, Rozkład posiłków w ciągu dnia, Podstawowe składniki odżywcze, Choroby cywilizacyjne, itd.( 21- 29.05.). Organizacja: p. Małgorzata Pietrzykowska, p. Ewa Zaród, p. Joanna Jarząbek, p. Renata Podstawka.

3. „Zachowaj równowagę” z Pascalem Brodnickim – film profilaktyczny dla uczniów, połączony z lekcją warsztatową, dotyczący zasad prawidłowego żywienia oraz roli aktywności fizycznej w codziennym życiu: 21 – 23.05. Organizacja: p. Małgorzata Pietrzykowska, p. Ewa Zaród.

4. Konkursy dotyczące ochrony zdrowia, prawidłowych nawyków zdrowotnych, znaczenia diety w życiu człowieka:

A. Szkolny konkurs literacki pt. „Jak nasza rodzina dba  o zdrowie?” (14 - 23.05)    – polegał na napisaniu samodzielnego opowiadania lub wiersza na powyższy temat. Dotyczył  promowania zachowań i postaw prozdrowotnych  w środowisku rodzinnym. Organizatorzy: p. Monika Kowal, p. Małgorzata Pietrzykowska, p. Ewa Zaród.

Laureaci konkursu: Wojciech Myszura, kl. 6a i Maja Feliszek, kl. 6b.

B. Szkolny konkurs wiedzy o zdrowiu pt. „Omnibus zdrowia” (23.05) – blisko dwudziestu uczniów z klas siódmych oraz drugich i trzecich gimnazjum rywalizowało  o ten tytuł, pisząc test z zakresu zdrowia fizycznego i psychicznego, uzależnień,  odżywiania, aktywności fizycznej. 

Organizatorzy: p. Małgorzata Pietrzykowska, p. Ewa Zaród.

Laureat konkursu: Oliwia Sideł, kl. 7a.

C. Szkolny konkurs kulinarny pt. „MasterChef”  (22.05).  Trzyosobowe drużyny z klas siódmych i oddziałów gimnazjalnych walczyły o tytuł MasterChefa, przygotowując zdrową przekąskę w postaci kanapek oraz rzeźbę z owoców lub warzyw.

Organizatorzy: p. Małgorzata Pietrzykowska, p. Ewa Zaród.

Laureatki: uczennice kl. 3d gimnazjum: Paulina Piotrowska, Patrycja Stręk i Wiktoria Wawrzeńczyk.

D. Szkolny konkurs plastyczny  pt. „Owocowo – warzywne nakrycie głowy” (14 - 23.05). Dotyczył kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, roli warzyw i owoców w diecie ucznia.  Polegał na przygotowaniu dowolną techniką plastyczną pracy płaskiej – projektu nakrycia głowy.

Organizatorzy: p. Zenon Kobiec, p. Małgorzata Pietrzykowska, p. Ewa Zaród.

Laureaci:

I miejsce: Nikola Szafulska, kl. 3c gimnazjum i Milena Ciosek, kl. 3d gimnazjum

II miejsce: Aleksandra Nartowska, kl. 3c gimnazjum

III miejsce: Julia Karyś, kl. 3d gimnazjum.

5. Lekcje przedmiotowe o zdrowiu:

a) lekcje matematyki w klasach czwartych pod hasłem „Zdrowie, kalorie, odżywianie” – uczniowie wyszukiwali ilości zużytej energii na poszczególne czynności wykonywane w domu. Rozwiązywali test z zadaniami zamkniętymi dotyczący ilości kalorii w produktach dziennego zapotrzebowania organizmu człowieka oraz odczytywali z etykiet związki szkodliwe dla zdrowia (21 – 25.05). Organizacja: p. Małgorzata Osińska – Wijas, p. Grażyna Piotrowska, p. Katarzyna Gadawska;

b) lekcja biologii  pt. „Rola odżywiania i aktywności fizycznej w życiu nastolatków” w klasach drugich gimnazjum – uczniowie omawiali wpływ odżywiania i aktywności fizycznej na zdrowie młodego człowieka, dojrzewanie. Tworzyli plansze edukacyjne i plakaty informacyjne o zdrowiu (21 – 25.05). Organizacja: p. Ewa Szczepańska.

6. W klasach młodszych odbyły się zajęcia edukacyjne na temat zdrowego odżywiania. Na przerwach zorganizowano zabawy ruchowe pokazujące, jak wesoło i bezpiecznie można spędzać wolny czas w szkole. W  klasach trzecich oraz w klasie 1a prowadzona jest nauka udzielania pierwszej pomocy według programu WOŚP Ratujemy i Uczymy Ratować. Organizacja: p. Anna Prusaczyk.

7. Dla uczniów przygotowano „aktywne przerwy” (28 – 30.05):

a) gry planszowe i zręcznościowe  dla chętnych jako ciekawy sposób spędzenia długiej przerwy. Organizacja: p. Edyta Sochanowska, p. Elżbieta Sikora;

b) taneczna przerwa – uczennice kl. 5a zaprezentowały układ Latino Dance – „Król Lew”. Dziewczęta z klas VII odtańczyły taniec „Summer Times”. Szkolny chór BONUS zaprezentował Gummy Bear. Następnie organizatorzy zaprosili społeczność szkolną do Macareny i Kaczuszek. Organizacja: p. Maria Wiech.

8. Odbyło się spotkanie uczniów klas czwartych z trenerem „Astry” Piekoszów  – p. Tomaszem Sadko. Dotyczyło wpływu aktywności fizycznej na zdrowie (24.05.). Organizatorzy: p. Małgorzata Pietrzykowska, p. Ewa Zaród.

9. Uczniowie klas 6 , 7 oraz 2 i 3 gimnazjum wzięli udział  w artystycznym programie profilaktyki „Żyj poza klatką” (29.05.). Spotkanie prowadzone było przez  Leszka Korzenieckiego – instruktora terapii uzależnień  i  autora wielu książek, programów profilaktycznych oraz Mirosława „Kolah” Kolczyka – muzyka, rapera, autora programu „Antymina”, który dwa lata temu był realizowany w naszej szkole.

Celem spotkania było ukazanie młodzieży zagrożeń związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych takich jak alkohol, narkotyki, w tym dopalacze. W programie wykorzystano wiele elementów aktywizujących uczniów: krótkie rozmowy z młodzieżą, historie z życia wzięte, filmy animowane.  Omawiana była również prezentacja multimedialna, za pomocą której obrazowano podejmowany temat. Atrakcją bardzo ożywiającą spotkanie był udział rapera, który w stylu hip – hop przedstawiał poruszane zagadnienia. Organizator: p. Elżbieta Sikora.

10.  Program artystyczny w świetlicy szkolnej pt. „Zdrowym być” dla uczniów klas  I – III (22.05.). Młodzi artyści zaprezentowali swego rodzaju receptę na sprawność fizyczną  i dobre samopoczucie, a więc również na dobrą jakość życia. Nie zabrakło także muzycznego akcentu. W drugiej części spotkania, uczniowie tworzący publiczność mieli okazję do wykazania się wiedzą na temat zdrowia.  Odpowiadali na pytania quizowe dodatkowo je uzasadniając, tworzyli rymowanki o zdrowiu. Organizacja: p. Joanna Jarząbek, p. Renata Podstawka.

11. Ulotka informacyjna dla rodziców pt. „Co każdy rodzic powinien wiedzieć o żywieniu i aktywności fizycznej?” (22.05) – w ramach realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj formę!”

Organizatorzy: p. M. Pietrzykowska, p. E. Zaród.

12. Degustacja zdrowej żywności połączona z podsumowaniem Turnieju Tenisa Stołowego i Turnieju Piłkarzyków (29.05 i 13.06).

Turnieje odbywały się w miesiącach od marca do maja 2018 r. w świetlicy szkolnej gimnazjum, podczas długich przerw lekcyjnych. Miały  charakter integracyjny i służyły dobrej zabawie, a rywalizacja wśród zawodników z klas 4 i 5 SP oraz 2 i 3 gimnazjum przebiegała w kulturalnej atmosferze. Zmagania uczniów – zarówno chłopców, jak i dziewcząt ostatecznie podsumowano dyplomami, nagrodami oraz statuetkami za najwyższe miejsca, zgodnie z założeniami regulaminu. Nagrody uroczyście wręczyli: Wójt Gminy Piekoszów – Pan Zbigniew Piątek oraz dyrektorzy szkoły – Pan Krzysztof Stępniewski i Pani Barbara Karyś, dnia  13 czerwca w świetlicy szkolnej. Podsumowanie połączone zostało z degustacją zdrowej żywności, którą przygotowali uczniowie w świetlicy szkolnej. Organizacja: p. M. Pietrzykowska, p. E. Zaród.

Działania zaplanowane w programie akcji Tydzień dla zdrowia, pod hasłem „Trzymaj formę!” zostały zrealizowane dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli, uczniów  i rodziców, za co organizatorzy serdecznie dziękują.