Nowy projekt Erasmus Plus. Regulamin.

ZPO w Piekoszowie rozpoczyna realizację zaplanowanego na lata 2018-2020  międzynarodowego projektu edukacyjnego Erasmus+

pt. ''European Digital Classroom+”.

Współpraca dotyczy pięciu szkół partnerskich z Polski, Estonii, Włoch, Grecji i Portugalii.

Głównym celem projektu jest wdrożenie nowych, motywujących metod pracy z uczniem i podniesienie efektywności nauczania.

Innowacje metody nauczania z użyciem narzędzi Web 2.0 przysłużą się zwiększeniu motywacji do nauki, wzrostowi kompetencji społecznych oraz poprawie wyników nauczania. Działania projektowe będą sprzyjać rozwijaniu zainteresowań, odkrywaniu własnych talentów, podniosą kompetencje uczniów w zakresie języka angielskiego, informatyki, znajomości kultury i historii krajów europejskich, zaradności i umiejętności pracy w grupie. Piętnastu uczniów zyska możliwość tygodniowego pobytu i uczęszczania do szkoły za granicą.  Wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość udziału w konkursach i uczestnictwa w zajęciach szkolnego Klubu Erasmus Plus.

Zapraszamy zatem chętnych do zapoznania się z regulaminem projektu Erasmus Plus dostępnym na stronie internetowej szkoły oraz do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Formularz należy pobrać od koordynatora projektu p. Iwony Zalewskiej – Lech (sala B21) i oddać w terminie do wtorku 25 września 2018 roku.

REGULAMIN