Wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne

W ramach tego obszaru zrealizowaliśmy dwie lekcje zgodnie z podstawą programową. Lekcje przeprowadzone były w nowatorski i atrakcyjny sposób z uwzględnieniem zróżnicowanego poziomu sprawności fizycznej uczniów i ich oczekiwań. W przypadku lekcji pierwszej, zajęcia miały na celu zwiększenie wytrzymałości organizmu na wysiłek długotrwały w połączeniu z umiejętnością jazdy na rowerze oraz przekazanie podstawowych zasad przepisów ruchu drogowego. Dodatkowo uczniowie doskonalili swoją wiedzę, potrzebną podczas udzielania poszkodowanemu pierwszej pomocy. Na lekcji drugiej położony został nacisk na tematykę szkodliwości napojów energetyzujących oraz możliwości wykorzystania surowców wtórnych w aktywności sportowej.

Tematy:

  1. Wytrzymałość – gry i zabawy o charakterze wytrzymałościowym. Zajęcia na rowerze
  2. Aerobik - kształtowanie siły mięśni RR z wykorzystaniem hantli z surowców wtórnych.

OBSZAR 1 - Gry i zabawy o charakterze wytrzymałościowym – jazda na rowerze

Pobierz scenariusz zajęć Pobierz scenariusz

OBSZAR 1 - Aerobik – kształtowanie siły mięśni RR z wykorzystaniem hantli z surowców wtórnych

Pobierz scenariusz zajęć Pobierz scenariusz

Zobacz inne działania