Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Zajęcia te zostały zorganizowane w celu aktywnego spędzenia wolnego czasu przez uczniów naszego gimnazjum. Miały one na celu propagowaniu zdrowego stylu życia, wypoczynku według zainteresowań młodzieży.

OBSZAR 5 - Wycieczka na basen

25 lutego 2014 roku dwudziestu uczniów Gimnazjum nr 1 w Piekoszowie wzięło udział w pozalekcyjnym wyjeździe na lodowisko „Stadion” w Kielcach. Po wcześniejszej rezerwacji, całe lodowisko było do naszej dyspozycji. Uczniowie w pierwszej części zajęć doskonalili swoje umiejętności łyżwiarskie, a w drugiej odbyły się gry i zabawy na lodzie oraz mecz hokejowy. Uczniowie chętnie uczestniczyli w tych zajęciach i przysporzyły im one wiele radości oraz śmiechu z licznych potknięć i niegroźnych upadków. Poza tym podczas wspólnej zabawy był czas na lepsze poznanie uczniów i opiekunów. Zrelaksowani i odprężeni wróciliśmy szczęśliwi do domów. Takie wyjazdy organizujemy każdego roku i cieszą się one dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

OBSZAR 5 - Wycieczka na lodowisko

W ramach akcji wycieczka odbyła się na basen do Centrum Sportowo – Rekreacyjnego „Olimpic” w Strawczynku. Piętnastu uczniów doskonaliło umiejętności pływania różnymi stylami, odbyły się mini zawody pływackie. Głównym celem jednak była zabawa w wodzie, która łączyła przyjemne z pożytecznym.

OBSZAR 5 - Wycieczka w teren - nordic walking

W dniu 25 marca 2014 r. wybrali¶my na zajęcia dodatkowe po najbliższej okolicy z grup± chętnych uczennic naszego gimnazjum. Nasza wyprawa miała za zadanie doskonalić umiejętno¶ć prawidłowego chodzenia z kijkami do nordic walking oraz dotarcie na plac zielonej sali gimnastycznej, gdzie znajduj± się przyrz±dy do ćwiczeń siłowych na poszczególne partie mię¶niowe.

Popularyzacja nordic walking odbywa się w naszej szkole już od kilku lat, ponieważ zajęcia takie nie tylko angażuj± 98 % wszystkich mię¶ni ale też ucz± umiejętno¶ci sportów całego życia.

Zobacz inne działania