Alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego

W naszym gimnazjum zachęcamy młodzież do aktywnego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego poprzez ciekawe i alternatywne zajęcia sportowe. Lekcja z nietypowymi przyborami miała dodatkowo na celu wdrożyć uczniów do prawidłowych postaw ekologicznych. W przypadku drugiej lekcji, nauczyciel rozwijał u uczniów umiejętność orientacji w terenie oraz wskazywał na walory aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

Tematy:

  1. Zabawy z nietypowymi przyborami
  2. Gry i zabawy rekreacyjne w terenie (podchody)

OBSZAR 2 - Zabawy z nietypowymi przyborami

Pobierz scenariusz zajęć Pobierz scenariusz

OBSZAR 2 - Gry i zabawy rekreacyjne w terenie (podchody)

Pobierz scenariusz zajęć Pobierz scenariusz

Zobacz inne działania