Erasmus+ 2016/2018

W roku szkolnym 2016/2017  szkoła w Piekoszowie rozpoczyna  realizację międzynarodowego projektu edukacyjnego w ramach programu Erasmus+, akcja K219, partnerstwa strategiczne, projekty wielostronne realizowane z udziałem polskich instytucji. Projekt nosi tytuł: Passport to the future'' („Paszport do przyszłości”). Projekt będzie trwał dwa lata. Szkołami partnerskimi są:

  1. Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma, Węgry
  2. Liceo Scientifico Alfonso Maria de' Liguori, Włochy
  3. Zespol Placowek Oswiatowych Gimnazjum nr 1 w Piekoszowie, Polska
  4. 1o GYMNASIO RODOY, Grecja

Dofinansowanie w kwocie 20 700 Euro przyznane placówce, pozwoli na zrealizowanie co najmniej 12 mobilności uczniów oraz 12 mobilności nauczycieli.

Współpraca obejmie młodzież w wieku gimnazjalnym i licealnym. Projekt odnosi się do powszechnego problemu przedwczesnego porzucania edukacji, bezrobocia i emigracji. Większość młodych ludzi ma problem ze znalezieniem pracy, często rezygnują z dalszego kształcenia, bowiem to, czego uczą się w szkołach średnich i wyższych nie przekłada się na potrzeby rynku. Prawdziwym problemem naszych uczniów nie jest sam sukces w nauce, ale zdobycie zatrudnienia. Pragniemy przekonać młodzież, że edukacja jednak jest przepustką do przyszłości. Nasz projekt ma pomóc uczniom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących edukacji i przyszłych życiowych zadań.

W ramach współpracy nauczycieli oraz uczniów w grupie międzynarodowej zaplanowano seminaria dotyczące różnych tematów związanych z edukacją. Seminaria te będą prowadzone przez specjalistów i ekspertów. Ponadto, uczniowie będą pracować w zespołach, uczestniczyć w różnych warsztatach, przetestują swoje umiejętności i zdolności podczas krótkoterminowych wymian grup uczniów. Przebywając podczas wyjazdów w domach rodzinnych swoich kolegów, poznają codzienne życie w kilku państwach Europy. Projekt obejmuje też działania lokalne. Pracując nad zadaniami projektu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komputerowo – informacyjnych na zajęciach szkolnego Klubu Erasmus Plus, młodzież będzie zgłębiać zagadnienia związane z socjologią, psychologią, geografią i kulturą, a przede wszystkim będzie badać możliwości edukacyjne oraz zapotrzebowanie rynku pracy w różnych krajach Europy. Wszyscy chętni uczniowie szkoły w Piekoszowie przystąpią do konkursu na logo, będą tworzyć gazetkę projektu, nagrywać filmy, przeprowadzać wywiady, projektować plakaty i broszury. Końcowym produktem wykonanym przez szkoły w ramach tego projektu będzie „Przewodnik zawodowy”.

 Współdziałając w międzynarodowym zespole uczniowie pozyskają kompetencje niezbędne do funkcjonowania i rozwijania się we współczesnym świecie. Nauczyciele będą wzmacniać wśród uczniów motywację do nauki, a także postawę tolerancji i wzajemnego szacunku. Projekt będzie realizowany w języku angielskim, dzięki czemu wzrosną umiejętności językowe uczestników.

Blog informacyjny projektu

 

Pobierz Regulamin Erasmus+  Pobierz Regulamin Erasmus+