ZE WZGLĘDU NA WIZYTĘ KS.BISKUPA ZMIANA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY I ODWOZÓW

W DNIU 26.02.2019 R. (WTOREK)

ZE WZGLĘDU NA WIZYTĘ  KS.BISKUPA

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY I ODWOZÓW

  1. UCZNIOWIE GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  1. W tym dniu lekcje i przerwy będą odbywały się według następującego harmonogramu:
  1. 8.00-8.30
  2. 8.35-9.05
  3. 9.15-9.45
  4. 9.50-10.20
  5. 10.25-10.55
  6. 11.00-11.35

Obiad dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

godzina 11.35

Spotkanie uczniów z Ks. Biskupem na dużej Sali gimnastycznej

 

godzina 12.00

Odwozy uczniów SP i Gimnazjum

godzina  13.00 ( dyżur przy odwozach wych. świetlicy)

 

w tym dniu nie ma drugich dowozów , wszyscy uczniowie dojeżdżają na pierwszą godzinę lekcyjną.

w tym dniu nie ma również drugich odwozów

( wszyscy uczniowie i przedszkolaki odjeżdżają o godzinie 13.00)

Świetlica pracuje bez zmian

 

PRZEDSZKOLE

Obiad dla przedszkola

godzina 12.00

Podwieczorek  godzina 14.00

Dowozy i odwozy bez zmian.