WOLONTARIAT DLA NIEPODLEGŁEJ

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości wolontariusze Szkolnego Koła Caritas w Piekoszowie postanowili w sposób wyjątkowy uczcić i oddać hołd żołnierzom, dla których troska o odzyskanie niepodległości stanowiła najwyższy cel. 

Wolontariusze w roku szkolnym 2018/19 realizują program "Wolontariat dla Niepodległej" w ramach którego wyszukują miejsca pamięci narodowej oraz otaczają je opieką. 
Te symboliczne gesty świadczą o naszej pamięci i trosce dla tych, którzy przelewali swoją krew dla dobra wspólnego. Dla uczniów stanowi to znakomitą lekcję, zarówno historii w wymiarze lokalnym, jak i szacunku dla postaw patriotycznych i obywatelskich. 

W ramach projektu odwiedziliśmy groby żołnierzy na cmentarzu w Piekoszowie, pomnik upamiętniający pacyfikację wsi Gałęzice 
oraz obelisk w Brynicy. Mamy nadzieję, że akcja ta uchroni od zapomnienia ludzi, którzy walczyli i ginęli za wolność Polski.