"Uśmiech Dziecka" - projekt eTweening

Celem projektu jest nawiązanie współpracy z Fundacją "Marzycielska Poczta". Podopiecznymi tej fundacji są dzieci borykające się z poważnymi problemami zdrowotnymi, dla których niejednokrotnie jedyną formą kontaktu z rówieśnikami jest tradycyjny list. Chcemy uwrażliwić naszych uczniów na potrzeby ich niepełnosprawnych rówieśników oraz zintegrować uczniów z różnych placówek z chorymi dziećmi. W pierwszym etapie wszystkie szkoły partnerskie przeanalizują profile chorych dzieci znajdujące się na stronie www.marzycielskapoczta.pl. Każdy nauczyciel wraz ze swoimi uczniami wybierze troje swoich podopiecznych tak, aby chore dzieci nie powtarzały się w różnych placówkach. Do wybranych dzieci zostaną napisane tradycyjne listy.
Kalendarz działań: grudzień 2017 - styczeń 2018:
1. przydział trzech podopiecznych fundacji.
2. wykonanie plakatów promujących projekt "Uśmiech Dziecka".
3. wybór plakatu na logo projektu,
4. podział uczniów na zespoły.
5. przydział jednego podopiecznego do każdego zespołu.
6. napisanie i wysłanie listów przez zespoły.
7. zamieszczenie przez założycieli projektu krótkiego sprawozdania na stronie fundacji www.marzycielskapoczta.pl

opiekun projektu eTweening jest wychowawca kl III c Anna Kimecik