III Rowerowy Rajd Gwiaździsty organizowany przez Kuratorium Oświaty

Nasza szkoła bierze udział w III Rowerowym Rajdzie Gwiaździstym organizowanym przez Kuratorium Oświaty, który odbędzie się 30 kwietnia 2019 roku.  Celem rajdu jest popularyzacja turystyki rowerowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Rajd ma formułę zlotu gwiaździstego, uczestnicy startują z różnych miejscowości i zdążają do wspólnej mety, która zlokalizowana będzie przy Centrum Sportowo‐Rekreacyjnym „Olimpic” w Strawczynie. Rajd organizowany jest przez Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Gminą Strawczyn, Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach i Komendą Miejską Policji w Kielcach. Planowany czas przybycia wszystkich grup rowerowych do Strawczyna o godzinie 12.00. Na mecie rajdu dla uczestników przewidziano ciepły posiłek oraz konkursy z nagrodami.

Nasz Rajd dla uczniów rozpocznie się w Piekoszowie o godzinie 09.30 pod budynkiem szkoły i odbywać się na trasie (START) PIEKOSZÓW –  ŁAZISKA - RYKOSZYN – ŁOSIENEK – MICIGÓZD - BRYNICA – JULIANÓW – CHEŁMCE – STRAWCZYNEK - (META) – STRAWCZYNEK - PIEKOSZÓW (POWRÓT)

Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest posiadanie karty rowerowej, zapoznanie się z regulaminem rajdu, podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu oraz pisemna zgoda rodzica bądź opiekuna prawnego. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny rower. Rower musi być wyposażony w:

  • światło pozycyjne przednie o barwie białej lub żółtej selektywnej,
  • światło pozycyjne tylne barwy czerwonej,
  • światło odblaskowe tylne czerwone o kształcie innym niż trójkąt,
  • przynajmniej jeden sprawnie działający hamulec,
  • dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Prosimy o zaopatrzenie dziecka w odpowiedni ubiór w zależności od warunków atmosferycznych na zewnątrz (ciepłą kurtkę, czapkę, rękawiczki ewentualnie płaszcz przeciwdeszczowy) oraz kartę rowerową. Informujemy również o obowiązku jazdy w kasku ochronnym na rowerze osób niepełnoletnich. Prosimy również zabrać ze sobą coś do picia.

1.INFORMACJA DLA RODZICÓW III Rowerowy Rajd Gwiaździsty 

2.INFORMACJA DLA RODZICÓW III Rowerowy Rajd Gwiaździsty  info

3.KARTA ZGŁOSZENIA DLA OSOBY NIELETNIEJ

4.TRASA RAJDU

5.TRASA POWROTU Z RAJDU