01.06.2018 (PIĄTEK) DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

  • W tym dniu zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w świetlicy szkoły podstawowej.
  • W tym dniu nie dowozów zarówno szkolnych jak i przedszkolnych.
  • W tym dniu nie ma obiadu dla uczniów szkoły.