ŚWIETLICA SZKOLNA ogłasza konkurs literacki pt. „LIST DO MAMY”

REGULAMIN  KONKURSU:

  1. ORGANIZATOR: wychowawcy świetlic przy współpracy nauczycieli polonistów  Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie.
  2. TERMIN: do 22 maja 2018 r. (prace należy dostarczać do nauczycieli polonistów)
  3. CELE KONKURSU:
  • rozbudzanie i pielęgnowanie u uczniów szacunku i uczuć dla Mamy oraz wartości rodzinnych;
  • rozwijanie umiejętności literackich.
  1. ADRESACI: uczniowie kl. VII
  2. WYMOGI KONKURSOWE:

    Własny utwór literacki z tytułem. Forma listu dowolna – np. proza, wiersz.

Tematyka listu może obejmować wyrażenie swojego szacunku do codziennej matczynej opieki i miłości; dbania o ognisko domowe  i rodzinę; przywoływanie wspomnień z chwil spędzonych z mamą, itd.

 

Technika maszynopisu – komputer/czcionka Times New Roman/rozmiar 12. UWAGA! Dodatkowo pracę – po sprawdzeniu przez nauczycieli j. polskiego – należy wysłać na adres: malagosia72@onet.pl

Format: kartka A4, maksymalnie 1 strona.

Do pracy należy dołączyć opis: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa.

  1. KRYTERIA OCENY:

- zgodność z formą i tematyką konkursu;     

- poprawność gramatyczna, stylistyczna i ortograficzna pracy.

  1. NAGRODY: Laureaci konkursu otrzymają: dodatkową ocenę z j. polskiego, bilecik szczęścia, swoją pracę, czyli list do mamy oprawioną                              w laminat (można podarować mamie). Najlepsza praca otrzyma  nagrodę specjalną.
  2. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na terenie szkoły, bez zamieszczania danych osobowych autorów.