Szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

 

 

I. Organizatorzy
 

Organizatorami konkursu są:
- nauczyciele języka angielskiego: Małgorzata Sarbian, Anna Kmiecik.

 

 

II. Cele konkursu

 

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat kultury, literatury, języka, geografii oraz historii krajów anglojęzycznych, rozwijanie uzdolnień uczniów, pobudzanie do twórczego myślenia oraz zachęcanie do współzawodnictwa.

III. Zasady konkursu

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja w składzie:
  - Małgorzata Sarbian - nauczyciel języka angielskiego;
  - Anna Kmiecik – nauczyciel języka angielskiego.

 

 

IV. Udział w konkursie

 

Konkurs  adresowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas  I - III Gimnazjum  nr 1  w Piekoszowie.

 

 

      V. Termin

 

Konkurs odbędzie się 18 grudnia 2013 roku na czwartej godzinie lekcyjnej.

 

 

      VI. Nagrody

 

 Dla zwycięzców konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 

Wszelkie pytania proszę kierować pod adresem organizatorów.

 

                                                                                                               Zapraszamy!