Działania wolontariatu

 23 maja 2018 roku w średniowiecznym grodzie Jędrzejów, na ziemiach biskupstwa kieleckiego odbyło się  spotkanie przedstawicieli Szkolnych  Kół Wolontariatu. Młodzi wolontariusze naszej szkoły wraz z opiekunem Panią Moniką Haczkiewicz wzięli  udział w spotkaniu i  poznali bogatą historię miejsca patrona opactwa, „błogosławionego cystersa Wincentego Kadłubka, kronikarza polskiej historyi.”

W  III Zjeździe Szkolnych Kół Caritas wzięło udział 300 młodych wolontariuszy ze szkół podstawowych i średnich.

Spotkanie rozpoczęła uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. bpa Andrzeja Kalety, który w wygłoszonej homilii podkreślał wartość ewangelicznego niesienia pomocy potrzebującym. Swoje słowo do młodych skierowali także goście honorowi: Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik i Burmistrz Miasta Jędrzejowa Marcin Piszczek.

Po mszy odbyło się krótkie przedstawienie przygotowane przez Centrum Kultury w Jędrzejowie upamiętniające 800-lecie przybycia błogosławionego Wincentego Kadłubka do cysterskiego opactwa. Wolontariusze zostali zaproszeni do prac plastycznych, zajęć tanecznych, zadań kaligraficznych, dyskusji na temat przemijania i prelekcji o historii zegarów. Ojcowie cystersi oprowadzili młodzież po terenie opactwa i zapoznali z życiem patrona tego miejsca.